HỒ SƠ MẬT 1963


Nhatbook-Ho so mat 1963 tu cac nguon tai lieu cua chinh phu My-Nhom Thien Phap-2013Hồ sơ mật 1963
Từ các nguồn tài liệu của chính phủ Mỹ

Thực hiện:     nhóm Thiện Pháp
NXB:               Thiện Tri Thức
Năm:              2013
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt
Định dạng:      Pdf
nhatbook-download


Tài liệu được dịch từ hồ sơ lưu trữ của bộ ngoại giao Mỹ:
http://www.historymatters.com/archive/contents/vietnam/contents_vietnam_frus_61-63_3.htm
http://www.historymatters.com/archive/contents/vietnam/contents_vietnam_frus_61-63_4.htm


*

2 Replies to “HỒ SƠ MẬT 1963”

Bình luận