THE INFORMAL ECONOMY IN VIETNAM


Nhatbook-The informal economy in Vietnam-Jean Pierre Cling-2011The informal economy in Viet Nam

Tác giả:          Jean Pierre Cling
NXB:               International Labour Organization
Năm:              2011
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      Pdf
nhatbook-download


*

2 Replies to “THE INFORMAL ECONOMY IN VIETNAM”

Bình luận