Khoa học xã hội

THE INFORMAL ECONOMY IN VIETNAM

Nhatbook-The informal economy in Vietnam-Jean Pierre Cling-2011The informal economy in Viet Nam
Tác giả:          Jean Pierre Cling
NXB:               International Labour Organization
Năm:              2011
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      Pdf
nhatbook-download


 

KM-Nhưng tựa sách nên đọc trong đời

Gửi phản hồi