Khoa học xã hội

THE POWER OF IDEAS


Nhatbook-The power of ideas-Claudia Derichs-2006The power of ideas
Intellectual input and Political change in East and Southeast Asia

Tác giả:          Claudia Derichs & Thomas Heberer
NXB:               NIAS Press
Năm:              2006
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      Pdf
nhatbook-download


*

Gửi phản hồi