INTERNET BUSINESS MODELS AND STRATEGIES

Nhatbook-Internet business models and Strategies-Allan Afuah-2003


Internet business models and strategies
(second edition)

Tác giả:          Allan Afuah & Christopher L. Tucci
NXB:               McGraw Hill
Năm:              2003
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      Pdf
nhatbook-download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


2 Replies to “INTERNET BUSINESS MODELS AND STRATEGIES”

  1. Chào bạn,

   Xin lỗi vì bất tiện, do lúc trước chưa có kinh phí nhiều nên phải upload lên Box.
   Mình đã chuyển nơi lưu file. Bạn kiểm tra lại nhé

   Thanks,
   Nhật

Bình luận