NHỮNG ĐỈNH CAO CHỈ HUY

nhatbook-nhung-dinh-cao-chi-huy-daniel-yergin-2006Những đỉnh cao chỉ huy

Cuộc chiến vì nền kinh tế thế giới

Tác giả:          Daniel Yergin, Joseph Stanislaw
NXB:              Tri Thức
Năm:              2006
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt
Định dạng:      Pdf
nhatbook-download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


 Cuốn sách chính luận này làm một cuộc khảo sát lại lịch sử tiến triển, cũng là sự thăng trầm, của các “đỉnh cao chỉ huy” trong sự giằng co nhà nước-thị trường, giúp nhận diện rõ hơn thực chất lý luận của quá trình này. Chúng ta sẽ tìm thấy qua các chương của cuốn sách những diện mạo khác nhau của nhà nước và thị trường. Đó là những diện mạo khác nhau trong giai đoạn phát triển của lịch sử, giữa các hệ thống chính trị-xã hội, giữa các châu lục với các nền văn hóa và truyền thống khác nhau, giữa các trường phái khác nhau. Chân dung lịch sử của nhà nước, cũng như của thị trường, được cuốn sách vẽ ại từ nhiều chiều cạnh, góc độ và trong mối tương quan so sánh.

Bình luận