QUỐC HỘI VIỆT NAM: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN


nhatbook-quoc-hoi-viet-nam-van-phong-quoc-hoi-2005Quốc Hội Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Chủ biên:        Văn phòng Quốc Hội
NXB:              Tư Pháp
Năm:              2005
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt
Định dạng:      Pdf
nhatbook-download


*

2 Replies to “QUỐC HỘI VIỆT NAM: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN”

Bình luận