VIỆT NAM GIA NHẬP WTO: THUẬN LỢI, THÁCH THỨC, VÀ VAI TRÒ CỦA QUỐC HỘI

nhatbook-viet-nam-gia-nhap-wto-thuan-loi-thach-thuc-va-vai-tro-cua-quoc-hoi-ntg-2007Việt Nam gia nhập WTO: Thuận lợi, thách thức và vai trò của Quốc Hội
Chủ biên:       Ngô Đức Mạnh
NXB:              N/A
Năm:              2007
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt
Định dạng:      Pdf
nhatbook-download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


Bình luận