LUẬT, HIẾN PHÁP, PHÁP QUYỀN


nhatbook-luat-hien-phap-phap-quyen-tinh-than-khai-minh-2016Luật, Hiến pháp, Pháp quyền

Biên soạn:    Minh Anh – Vi Yên
NXB:              Nhóm Tinh Thần Khai Minh
Năm:              2016
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt
Định dạng:      Pdf
nhatbook-download


*

Bình luận