THẾ GIỚI BỀN VỮNG


nhatbook-the-gioi-ben-vung-dinh-nghia-va-trac-luong-phat-trien-ben-vung-thaddeus-c-trzyna-2001Thế giới bền vững
Định nghĩa và trắc lượng phát triển bền vững

Tác giả:        Thaddeus C. Trzyna
NXB:              Viện Nghiên Cứu chiến lược và chính sách Công Nghệ
Năm:              2001
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt
Định dạng:      Pdf
nhatbook-download


*

Bình luận