THE ESSENTIAL LAW DICTIONARY


nhatbook-the-essential-law-dictionary-amy-hackney-blackwell-2008The essential Law dictionary

Tác giả:      Amy Hackney Blackwell
NXB:           SPHINX PUBLISHING
Năm:              2008
Ngôn Ngữ:     English
Định dạng:      Pdf
nhatbook-download


*

2 Replies to “THE ESSENTIAL LAW DICTIONARY”

  1. Chào bạn,

   Xin lỗi vì bất tiện. Vì lúc trước chưa nhiều kinh phí nên phải lưu file ở Box.
   Bây giờ tình hình có khá hơn nên mình đang cố gắng chuyển dần sang. Mong bạn thông cảm.
   Nếu bạn cần quyển nào, liên hệ trực tiếp mình để mình gởi file.

   Thân,
   Nhật

Bình luận