Khoa học xã hội

NON-WESTERN INTERNATIONAL RELATIONS THEORY

100 tựa sách nên đọc trong đời tiki

nhatbook-non-western-international-relations-theory-amitav-acharya-2010Non-Western International Relations Theory 
Tác giả:        Amitav Acharya & Barry Buzan
NXB:            Routledge
Năm:            2010
Ngôn Ngữ:   English
Định dạng:   Pdf
nhatbook-download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


Gửi phản hồi