Kỹ thuật Công nghệ

LEAN THINKING

nhatbook-lean-thinking-james-p-womark-2003Lean thinking
Tác giả:       James P. Womack & Daniel T. Jones
NXB:             Free Press
Năm:              2003
Ngôn Ngữ:     English
Định dạng:      Pdf
nhatbook-download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


 Sách chuyên ngành nên khó đọc

Advertisements

2 replies »

Gửi phản hồi