CỤM A22 TRONG DINH ĐỘC LẬP


nhatbook-cum-a22-tran-trung-quan-1990Cụm A22 trong dinh Độc Lập

Tác giả:         Trần Trung Quân
NXB:              Nam Á
Năm:              1990
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt
Định dạng:      pdf
nhatbook-download


 Sách mất bìa và có nhiều thông tin không thể kiểm chứng. Mong các bạn đọc trên quan điểm đa chiều và phê phán.


*

Bình luận