NGHỊCH LÝ TOÀN CẦU


Nghịch lý toàn cầu

nhatbook-nghich-ly-toan-cau-john-naisbitt-1997

Tác giả:        John Naisbitt
NXB:              Viện Nghiên Cứu Tài Chính
Năm:              1997
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt
Định dạng:      pdf
nhatbook-download


*

Bình luận