CẢI CÁCH HỒ QUÝ LY


nhatbook-cai-cach-ho-quy-ly-phan-dang-thanh-1996Cải cách Hồ Quý Ly

Tác giả:        Phan Đăng Thanh- Trương Thị Hòa
NXB:              Chính Trị Quốc Gia
Năm:              1996
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt
Định dạng:      pdf
nhatbook-download


*

One Reply to “CẢI CÁCH HỒ QUÝ LY”

Bình luận