Chính trị

BIỂN ĐÔNG (THE SOUTH CHINA SEA)

nhatbook-the-south-china-sea-bill-hayton-2014The South China Sea 
The Struggle for power in Asia
Tác giả:       Bill Hayton (Huỳnh Phan dịch)
NXB:            Yale University Press
Năm:            2014
Ngôn Ngữ:   Tiếng Việt (bản đánh máy)
Định dạng:   pdf
nhatbook-download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


 

 

Gửi phản hồi