Kỹ thuật Công nghệ

TOYOTA PRODUCTION SYSTEM

nhatbook-toyota-production-system-yasuhiro-monden-2011Toyota production system
An Integrated Approach to Just-In-Time
Tác giả:      Yasuhiro Monden
NXB:           CRC Press
Năm:           2011
Ngôn Ngữ:  English
Định dạng:   pdf
nhatbook-download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


 

 

Advertisements

Gửi phản hồi