TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC CƠ QUAN TRONG CHÍNH QUYỀN THUỘC ĐỊA Ở VIỆT NAM (1842-1945)


nhatbook-to-chuc-bo-may-cac-co-quan-trong-chinh-quyen-thuoc-dia-o-viet-nam-qua-tai-lieu-va-tu-lieu-luu-tru-2013Tổ chức bộ máy các cơ quan trong chính quyền thuộc địa ở Việt Nam qua tài liệu và lưu trữ (1862-1945)

Tác giả:      Nhiều Tác giả
NXB:          Hà Nội
Năm:           2013
Ngôn Ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:   pdf
nhatbook-download

*


 

Bình luận