THE TÂY SƠN UPRISING


nhatbook-the-tay-son-uprising-george-dutton-2006The Tây Sơn Uprising
Society and Rebellion in Eighteenth-Century Vietnam

Tác giả:      George Dutton
NXB:           University of Hawai‘i Press
Năm:           2006
Ngôn Ngữ:  English
Định dạng:   pdf
nhatbook-download


bản dịch tiếng Việt có thể mua tại đây: <LINK>

nhatbook-Tay son Uprising 2-Le Nguyen


*

5 Replies to “THE TÂY SƠN UPRISING”

Bình luận