Khoa học xã hội

LUXURY AND RUBBLE

hatbook-luxury-and-rubble-erik-harms-2016Luxury and Rubble
Civility and Dispossession in the New Saigon
Tác giả:      Erik Harms
NXB:           University of California Press
Năm:           2016
Ngôn Ngữ:  English
Định dạng:   pdf
nhatbook-download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


 

 

Advertisements

Gửi phản hồi