Kỹ thuật Công nghệ

FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEM

nhatbook-flexible-manufacturing-system-h-k-shivanand-2006Flexible manufacturing system
Tác giả:      H.K. shivanand, M.M. Benal & V Koti
NXB:          New Age International (P) Ltd., Publishers
Năm:           2006
Ngôn Ngữ:  English
Định dạng:   pdf
nhatbook-download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


 

 

Gửi phản hồi