Kỹ thuật Công nghệ

OPERATION MANAGEMENT

nhatbook-operation-management-7-edition-roberta-s-russell-2011Operation management
Creating value along the supply chain
Tác giả:      Roberta S. Russell &Bernard W. Taylor III 
NXB:          John Wiley and Sons, Inc
Năm:           2011
Ngôn Ngữ:  English
Định dạng:   pdf
nhatbook-download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


 

 

Advertisements

Gửi phản hồi