HỒI KÝ CỦA TƯỚNG ĐỘC NHÃN DO THÁI


nhatbook-hoi-ky-cua-tuong-doc-nhan-do-thai-moshe-dayanHồi ký của tướng độc nhãn Do Thái (Sinai campaign)

Tác giả:      Moshe Dayan 
                   Trần Hoàn Ngọc dịch
NXB:           Nhà In Nguyễn Bá Tòng
Năm:           N/A
Ngôn Ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:   pdf
nhatbook-download

*


 

Bình luận