Hồi ký - Nhân vật

THE TWENTY-FIVE YEAR CENTURY

nhatbook-the-twenty-five-year-century-lam-quang-thi-2001The twenty-five year century
A south Vietnamese General Remembers the Indochina war to the fall of Saigon
Tác giả:      Lâm Quang Thi
NXB:          University of North Texas Press
Năm:           2001
Ngôn Ngữ:  English
Định dạng:   pdf
nhatbook-download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


Thông tin đa chiều là cần thiết để hiểu rõ một vấn đề.

KM-Đọc sách siêu tốc

 

Gửi phản hồi