Kỹ thuật Công nghệ

HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS (Fourth Edition)

nhatbook-handbook-of-human-factors-and-ergonomics-gavriel-salvendy-2012Human Factors and Ergonomics (4th edition)
Tác giả:       Gavriel Salvendy
NXB:          JOHN WILEY & SONS, INC.
Năm:           2012
Ngôn Ngữ:  English
Định dạng:   pdf
nhatbook-download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


 

 

Gửi phản hồi