PHÊ BÌNH VĂN HỌC, CON VẬT LƯỠNG THÊ ẤY


nhatbook-phe-binh-van-hoc-con-vat-luong-the-ay-do-lai-thuy-2011

Phê bình văn học, con vật lưỡng thê ấy

Tư tưởng phê bình văn học Việt Nam, một cái nhìn lịch sử
Tác giả:      Đỗ Lai THúy
NXB:           Hội Nhà Văn
Năm:           2011
Ngôn Ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:   pdf
nhatbook-download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


 

 

Bình luận