KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY PHÁP CHIẾM NAM KỲ


nhatbook-ky niem 100 nam ngay Phap chiem Nam Ky-ntg-1967Kỷ niệm 100 năm ngày Pháp chiếm Nam Kỳ

Tác giả:      Trương Bá Cần, Phạm Cao Dương, Lê Văn Hảo, Nguyễn Khắc Ngữ, Trần Trọng Phủ, Lý Chánh Trung
NXB:           Trình Bày
Năm:           1967
Ngôn Ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:   pdf
nhatbook-download


*

Bình luận