MAO TRẠCH ĐÔNG DƯỚI CON MẮT MỘT HỌC GIẢ NƯỚC NGOÀI

Nhatbook-Mao Trach Dong duoi con mat mot hoc gia nuoc ngoai - Dick Willson-2005Mao Trạch Đông dưới con mắt một học giả nước ngoài

Tác giả:      Dick Willson
                  Trần Trọng Sâm dịch
NXB:           Văn Hóa Thông Tin
Năm:           2005
Ngôn Ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:   pdfnhatbook-download


 

Bình luận