ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

nhatbook-Dao Phat ngay nay - Nikkyo Niwano-1999


Đạo Phật ngày nay
một diễn dịch mới về ba bộ kinh Pháp Hoa

Tác giả:      Nikkyo Niwano
                   Trần Tuấn Mẫn dịch
NXB:           Thuận Hóa
Năm:           1999
Ngôn Ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:   pdf
nhatbook-download


***


 

Bình luận