TRÍ TUỆ ĐÁM ĐÔNG

nhatbook-Tri tue dam dong - J. Surowiecki-2007Trí tuệ đám đông

Vì sao đa số thông minh hơn thiểu số

Tác giả:       James Surowiecki
                    Nguyễn Thị Yến dịch
NXB:           Tri Thức
Năm:           2007
Ngôn Ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:   pdf
nhatbook-download


*

Bình luận