NHỮNG PHẢN ẢNH XÃ HỘI VÀ CHÍNH TRỊ TRONG TIỂU THUYẾT MIỀN BẮC (1950-1967)


nhatbook-nhung phan anh xa hoi va chinh tri trong tieu thuyet mien bac-Hoang Ngoc Thanh-1969

Những phản ảnh xã hội và chính trị trong tiểu thuyết miền Bắc (1950-1967)

Tác giả:       Hoàng Ngọc Thành
NXB:           Phong Trào Văn Hóa
Năm:           1969
Ngôn Ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:   pdf
nhatbook-download

 


*

Bình luận