NHỮNG THÀNH TỰU LẪY LỪNG TRONG TÂM LÝ HỌC HIỆN ĐẠI

nhatbook-Nhung thanh tuu lay lung trong tam ly hoc hien dai- Pierre Daco-2004Những thành tựu lẫy lừng trong tâm lý học hiện đại

Tác giả:          Pierre Daco
                       Võ Liên Phương dịch
NXB:               Thống Kê
Năm:               2004
Ngôn Ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:      pdf
nhatbook-download

 

Bình luận