INDUSTRIAL STATISTICS


nhatbook-Industrial Statistics-Anand M Joglekar-2010Industrial statistics

Practical Methods and guidance for improved performance
Tác giả:          Anand M. Joglekar
NXB:              John Wiley & Sons
Năm:               2010
Ngôn Ngữ:     English
Định dạng:      pdf
nhatbook-download


*

 

Bình luận