CHÌA KHÓA TRÊN ĐƯỜNG HỘI NHẬP

nhatbook-Chia khoa tren duong hoi nhap - Jim Mc Carthy-2003Chìa khóa trên đường hội nhập

Tác giả:         Jim McCarthy
                      Mạnh Linh-Minh Đức dịch
NXB:              Văn Hóa Thông Tin
Năm:               2003
Ngôn Ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:      pdf
nhatbook-download

 

Bình luận