ĐẶNG TIỂU BÌNH BA LẦN VÀO RA TRUNG NAM HẢI

nhatbook-Dang Tieu Binh - Ba lan vao ra Trung Nam Hai- Ly Kien-1995Đặng Tiểu Bình ba lần vào ra Trung Nam Hải

Tác giả:         Lý Kiện
                      Thái Nguyễn Bạch Liên dịch
NXB:              Trẻ
Năm:              1995
Ngôn Ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:      pdf
nhatbook-download


 

Bình luận