M. GORKI- TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN 2


nhatbook-Tuyen tap truyen ngan - T.2 - Macxim Gorki-2001M. Gorki- Tuyển tập truyện ngắn 2

Tác giả:           Maksim Gorky     
                       Cao Xuân Hạo, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Thụy Ứng, Hoàng                               Ngọc Hiến, Đỗ Quyên dịch
NXB:               Đà Nẵng
Năm:               2001
Ngôn Ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:      pdf
nhatbook-download


*

Bình luận