NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN


nhatbook-Nghien cuu Quoc Te mot so van de Ly luan va thuc tien-ntg-2010

Nghiên cứu Quốc tế, một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả:          nhiều Tác giả
NXB:               Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Năm:               2010
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt
Định dạng:      pdf  

DOWNLOAD: PHẦN 1 ,  PHẦN 2


*

2 Replies to “NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ, MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN”

Bình luận