GIÁO TRÌNH LUẬT THUẾ VIỆT NAM

nhatbook-Giao trinh luat Thue Viet Nam-Pham Thi Giang Thu-2008


Giáo trình luật Thuế Việt Nam

Chủ biên:        Phạm Thị Giang Thu
NXB:               Công An Nhân Dân
Năm:               2008
Ngôn Ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:      pdf
nhatbook-download


 

Bình luận