THĂNG TRẦM QUYỀN LỰC- TẬP 2


nhatbook-Thang tram quyen luc-tap 2- Alvin Tofler-2002Thăng trầm quyền lực- Tập 2

Tác giả:          Alvin Tofler
 Khổng Đức dịch
NXB:               Thanh Niên
Năm:               2002
Ngôn Ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:      pdf
nhatbook-download


*

Bình luận