CIA AND THE GENERALS


nhatbook-CIA and the General-Thomas L Adhern-2009CIA and the Generals 

(CIA và các tướng lĩnh)

Tác giả:         Thomas L. Aherns
NXB:              Center of the Study of Intelligence
Năm:              2009 (giải mật)
Ngôn Ngữ:     English
Định dạng:      pdf
nhatbook-download


*

Bình luận