Khoa học xã hội

THE ENCYCLOPEDIA OF THE VIETNAM WAR

100 tựa sách nên đọc trong đời tiki

nhatbook-The encyclopedia of the Vietnam War-Dr. Spencer C. Tucker-2011The encyclopedia of the Vietnam War

(Bách khoa về chiến tranh Việt Nam)

Chủ biên:       Dr. Spencer C. Tucker
NXB:              ABC-CLIO, LLC
Năm:              2011
Ngôn Ngữ:     English
Định dạng:      pdf
nhatbook-download

 

Gửi phản hồi