ĐỪNG BAO GIỜ ĐI ĂN MỘT MÌNH


nhatbook-Dung bao gio di an mot minh - K. Ferrazzi-2010Đừng bao giờ đi ăn một mình

và những bí mật dẫn đến thành công, thông qua xây dựng mối quan hệ

Tác giả:         Keith Ferrazzi & Tahl Raz
                      Trần Thị Ngân Tuyến dịch
NXB:              Trẻ
Năm:              2010
Ngôn Ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:      pdf
nhatbook-download


Nếu có điều kiện, mời mua sách giấy ủng hộ tại đây:

tiki2-Đừng bao giờ đi ăn một mình

<LINK>


*

Bình luận