LỄ TÂN-CÔNG CỤ GIAO TIẾP


nhatbook-Le tan - Cong cu giao tiep - L. Dussault-2011Lễ tân- công cụ giao tiếp

Tác giả:         Louis Dussault
NXB:              Chính Trị Quốc Gia
Năm:              2011
Ngôn Ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:      pdf
nhatbook-download


*

Bình luận