THẦN HỌC KARL RAHNER


nhatbook-Than hoc - Karl Rahner-2008Thần học Karl Rahner

Tác giả:         Leo J. O’Donovan
                      LM Phaolô Nguyễn Luật Khoa dịch 
NXB:              Tôn Giáo
Năm:              2011
Ngôn Ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:      pdf
nhatbook-download


*

để lại phản hồi