CHÍNH TRỊ HỌC SO SÁNH

nhatbook-Chinh tri hoc so sanh-Ngo Huy Duc-2010Chính trị học so sánh

Cách tiếp cận và so sánh các hệ thống chính trị trên thế giới

Tác giả:         TS. Ngô Huy Đức
NXB:              N/A
Năm:              2010
Ngôn Ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:      pdf
nhatbook-download

 

Bình luận