VIỆT PHÁP BANG GIAO SỬ LƯỢC

nhatbook-Viet Phap Bang Giao su luoc-Phan Khoang-2017


Việt Pháp bang giao sử lược

Từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX

Tác giả:        Phan Khoang
NXB:             Khoa Học Xã Hội
Năm:              2017
Ngôn Ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:      pdf 
nhatbook-download


Xin chân thành cảm ơn Vu Hai Bang đã chia sẻ.

Vì đây là sách mới, nên nếu có điều kiện, mong các bạn mua sách gốc để ủng hộ nhóm chủ trương tái bản và nhà xuất bản.

Bình luận