GIÁO TRÌNH ĐỊA LÝ KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM


Nhatbook-Giao trinh Dia li kinh te - xa hoi - Nguyen Viet Thinh-2005Giáo trình Địa lý Kinh tế Xã hội Việt Nam

Tác giả:         Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức
NXB:              Giáo Dục
Năm:              2005
Ngôn Ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:      pdf
 nhatbook-download


*

Bình luận