ĐẠI TƯỚNG, TỔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP, VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH

Đại Tướng, Tổng Tư Lệnh Võ Nguyên Giáp, vị tướng của hòa bình

(Thư mục thông báo khoa học)
Chủ biên:         Bùi Loan Thùy
Nxb:                 Văn Hóa Sài Gòn
Năm:                2009
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


 

để lại phản hồi