EM PHẢI ĐẾN HARVARD HỌC KINH TẾ- TẬP 1

Em phải đến Harvard học kinh tế- tập 1

Tác giả:         Lưu Vệ Hoa & Trương Hận Vũ
                      Gia Linh dịch
NXB:              Hà Nội
Năm:              2008
Ngôn Ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:      pdf
nhatbook-download

 

 

 

Bình luận