GIÁO TRÌNH ĐỊA LÝ KINH TẾ-XÃ HỘI THẾ GIỚI

nhatbook-Giao trinh Dia ly kinh te - Xa hoi the gioi - Bui Thi Hai Yen-2008


Giáo trình Địa lý Kinh tế-Xã hội thế giới

Tác giả:         Bùi Thị Hải Yến
NXB:              Giáo Dục
Năm:              2008
Ngôn Ngữ:     Tiếng Việt
Định dạng:      pdf
nhatbook-download


 

Bình luận